Les places per bicicleta en edificis: obligatòries a la Unió Europea el 2027

12 | 09 | 23
| Sector immobiliari

Introducció: la "ciutat dels 15 minuts" com antecedent de l'acció europea a favor de la bicicleta

 

La "ciutat dels 15 minuts" és una la teoria de planejament urbanístic. Segons ella cap servei essencial per: viure, treballar, proveïr-se, educar-se, cuidar-se i descansar pot estar a més d'un quart d'hora caminant o en bicicleta.

 

Primera part: la Unió Europea i l'impuls de la bicicleta

 

Com el parlament europeu d'Estrasburg ha facilitat la instalació de la meva bicicleta a la Comunitat de Propietaris? Quin any serà obigatori tenir als edificis residencials una plaça d'aparcament de bicicleta per cada una de cotxe?

 

Incloent aquest punt a la Directiva d'Eficiència Energètica dels Edificis en vigor des del 14 de març de 2022.

En el text legislatiu es disposa que tots els edificis, residencials o no, tinguin aparcaments habilitats per bicicletes. Així mateix, s'estableix diverses proporcions entre places de bicicletes segons tipus d'habitatge i places per bicicletes en relació amb aquelles per cotxe:

a) Edificis residencials nous o rehabilitats: dues places d'aparcament de bicicletes per habitatge -si aquest té més de tres places d'aparcament de vehicles-.

b) Edificis no residencials: almenys una plaça d'aparcament de bicicletes per cada plaça d'aparcament. 

El 2027 a tots els edificis caldrà almenys una plaça d'aparcament de bicicletes per cada una de cotxes . 

 

Segona Part: Barcelona i l'impuls de la bicicleta

 

Quina ha estat l'evolució de l'us de la bicicleta a la capital catalana?  Quants kilòmetres mesura la nostra xarxa urbana per a bicicleta?

 

Del 2019 al 2022, malgrat la pandèmia, els passos d'aforament anuals van augmentar dels 50 als 84 milions  segons l'Ajuntament.

Poder canalitzar l'evolució futura d'un flux de vehícles implica planificar diversos aspectes:

- Estimar de forma fiable la capacitat futura d'absorció de la xarxa

- Dissenyar el traçat de la la xarxa -i refer-lo si cal-

- Compatibilitzar bicicletes, cotxes, trànvies i busos dins la mateixa xarxa 

A Barcelona la xarxa ha estat capaç d'absorbir un augment d'ús del 68%.

Fa 272 kilòmetres. En termes europeus, aquesta magnitud és relativament aprop d'Oslo la cinquena ciutat europea amb 327, això sí lluny, dels 1.301 de Helsinki*.

* Les dades de les tres ciutats són de l'any 2021.

 

Tercera part: Vinc de treballar i vull desar la bicleta a la Comunitat de Propietaris (d'ara endavant CP) puc?

 

Sí, a condició que no tinguem cap deute amb la CP. Ho podem fer en un espai privatiu d'us comú. Aquests es defineixen com: zones on, la Junta de Propietaris ens assigna l'ús.  

 

a) Pot considerar-se un traster com espai comú d'ús privatiu?

 

Sí, el Dret Civil Català en contempla tres fórmules de cessió:

- Gratuïta de l’ús d’elements comuns que tenen un ús comú cal unanimitat 
- A canvi d’una contraprestació inferior a 15 anys cal majoria simple 
- Per períodes superiors a 15 anys cal majoria qualificada de 4/5 parts 

 

b) Sóc una persona física. Puc construir un traster a la CP?

 

Sí. Clica aquí i t'ho expliquem de forma senzilla.

 

c) Puc estacionar la bicicleta a la meva plaça d'aparcament?

 

Sí, és l'altra possibilitat. Cal, no obstant, satisfer dues condicions:

- Tenir el permís explícit del President 

- Col·locar la bicicleta estrictament dins de la nostra plaça d'aparcament.

Per qué no puc depassar els límits de la meva plaça? Perquè no podrem estacionar-la donat la resta del garatge és espai comunitari. 

Vols saber més sobre garatge i plaça d'aparcament? Clica aquí i t'ho expliquem

 

4. Epíleg emotiu: ha estat un autèntic regal patrocinar la secció de joves promeses de l'equip Genesis Cycling Team

 

L'any 2020 Finques Feliu, sota l'impuls del nostre soci Miquel Gimeno, aficionat al món de la bicicleta, signà un acord de tres anys amb l'equip ciclista Genesis Cycling Team que no es renovarà.

Els comiats sempre són delicats i, sovint, amb un punt amarg. Dit això, a Finques Feliu volem posar el focus, no en el que s'atura sinò en el que continuarà endavant: la meravellosa i constant tasca educativa que el Genesis Cycling Team desenvolupa i, estem segurs, realitzarà en el futur amb els joves.

Com a empresa apreciem sincerament com Genesis Cycling Team ha estat una guia lluminosa per fer la nostra feina amb esperit de superació i autoexigència.

Tots plegats hauríem d'aplicar molt més els valors de l'esport a la vida diària: 

- L'entrenament amb voluntat de millora, sense buscar l'aplaudiment immediat sinó la meta a superar

- La companyonia, el sacrifici en benefici d'un líder d'equip

- La tolerància a la frustració quan les coses no surten bé

A Finques Feliu el Genesis Cycling Team sempre tindrà un fidel seguidor. 

Com a discret obsequi, el nostre Community Manager dedica a Genesis aquest article.

Gràcies per tant!!!!!!