Política de privacitat

FINQUES FELIU S.L. s’obliga a complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals que conté la Llei orgànica 15/99, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, i altres normes que la complementin i desenvolupin.
 

Les dades de caràcter personal subministrades per l’usuari en els formularis que empleni, seran tractades i incorporades a fitxers titularitat de FINQUES FELIU S.L. inscrits davant l’Agència de Protecció de Dades, sobre els quals s’adoptaran les mesures de seguretat que requereixi la legislació vigent per garantir-ne la confidencialitat.
 

Les dades personals seran exclusivament utilitzades per a les finalitats exposades en el formulari de recollida de dades.
 

L’usuari pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel.lació i, si escau, oposició, al tractament de les seves dades de caràcter personal, en els termes i les condicions que preveu l’LOPD. Per exercir aquests drets, i per a qualsevol aclariment, pot posar-se en contacte amb nosaltres enviant-nos un missatge electrònic a lopd@finquesfeliu.es o per correu postal a , indicant-nos el seu nom complet i número de DNI a Vía Augusta 143 3º, 08021 Barcelona.