Més enllà del lloguer tradicional: el vacacional, el de temporada i l’habitatge d’ús turístic

27 | 06 | 23
| Sector immobiliari

Primera part: desambiguació de conceptes. Què descrivim com lloguer vacacional? Com definim el lloguer de temporada? Què és un Habitatge d’Ús Turístic?

Els tres conceptes permeten treure rendiment econòmic a partir de la cessió total de l’habitatge. Abans de tot, cal destriar-los perquè sovint es confonen:   

El lloguer vacacional i el de temporada són inferiors a l’any de durada.

a) Lloguer vacacional: “implica posar a disposició dels hostes un habitatge completament equipat, enfocat al turisme. El període màxim d’aquest tipus d’allotjament és de 31 dies”.

b) Lloguer de temporada: es pot estendre des dels 32 dies fins als 11 mesos. Aquesta major duració acostuma a implicar un trasllat de ciutat. Per cert,  busques lloguer pel curs vinent? A Finques Feliu sempre estem a la teva disposició, vols uns consells ràpids per trobar allotjament? consulta aquest enllaç.

c) Habitatge d’ús turístic (d'ara endavant HUT): categoria jurídica on són englobats els lloguer vacacional i el de temporada.

 

Segona part: Quina administració ostenta la titularitat de les polítiques d’habitatge a Catalunya?

La resposta directa és: la Generalitat de Catalunya.

 La seqüència d’aplicació de la política d’habitatge és:

     1.  L’Estat central fixa a les lleis de bases amb directrius mínimes

 

2. La Generalitat desenvolupa les línies mestres de la política d’ordenació del territori i habitatge

  

3. Els ajuntaments poden decidir polítiques d’habitatge-sense contradir el que estableix la Generalitat-

Vols saber els articles concrets que estableixen els marcs d’actuació a la Constitució i l’Estatut? Accedeix-hi aquí.

 

Tercera part: els Habitatges d’ús turístic: requisits per a la correcta regularització, aspectes als quals atendre i responsabilitat en vers els llogaters i els altres propietaris de la comunitat?

3.1 Davant de quina administració he de presentar la documentació per tal que el meu habitatge es transformi en un HUT a efectes legals? Quins requisits hauré de satisfer per aconseguir-ho?

Aquesta qüestió està a cavall de la segona i la tercera part. Nosaltres prioritzem agrupar tota la informació dels HUT. La documentació s’ha de presentar davant l’ajuntament de la localitat on resideixes -excepte en el cas de la inscripció al registre de turisme de Catalunya gestionat per la Generalitat-. Com indica el mot “immoble” és quelcom que no es mou, per tant, els tràmits relacionats han de ser controlats per l’administració més propera.

a) Requisits principals de registre de l’habitatge:

  • Presentar el Certificat d'habitabilitat: l'habitatge sempre ha de satisfer tots els requisits establerts per la normativa , com ara, tenir sistemes de calefacció i aire condicionat adequats, instal·lacions elèctriques segures, extintors, etc.

  • Contractar l’assegurança de responsabilitat civil
  • Adjuntar el justificant de pagament de l'impost d'estades turístiques.

  • Dur a terme la inscripció del nostre habitatge al Registre de turisme de Catalunya: A més d'obtenir la llicència turística, també has de registrar l'habitatge al Registre de Turisme de Catalunya. Aquest registre t'assignarà un número d'identificació turística (NIT) l'has d'incloure en qualsevol mena de publicitat o promoció que facis.

b) Altres punts als que necessites parar atenció

  • Estar pendent de possibles limitacions per zonificació: Depenent de la ubicació de l'habitatge, podria haver-hi restriccions sobre el lloguer vacacional. Per això, és important consultar el pla urbanístic local per verificar si la teva propietat està permesa per ser habitatge turístic.

  • Pagament d'impostos: Com a propietari d'un habitatge de lloguer vacacional, has de pagar en funció del nombre de nits que els hostes s'allotgin a l'habitatge, l'impost d'estades turístiques,.

  1.  
  2. 3.2. Què ha de satisfer un HUT de cara a donar seguretat física i confiança al llogater?

a) Disposar de cèdula d’habitabilitat en vigor: Com qualsevol habitatge a Catalunya cal tenir cèdula d’habitabilitat només aquest document permet donar d’alta els subministraments i comercialitzar la nostra propietat. Som-hi consultar el servei Feliu de tramitació d’aquesta a l'enllaç.

b) Estar moblat i complir criteris de salubritat: donat que l’utilitzen persones que venen a fer una estada temporal, l’habitatge d’ús turístic ha d’estar moblat. La salubritat és bàsica.

 

3.3 Com a propietari d’un HUT, quines són les meves obligacions envers els llogaters i d’altres propietaris o veïns de la comunitat de Propietaris?

a) No desaparèixer:  Cal facilitar un telèfon de contacte per tal que et puguin comunicar eventuals incidències

b) Donar accés als llogaters a un servei de manteniment de l’immoble: en aquest punt cal tenir present que les dues parts -propietari i llogaters-  han de ser curoses.

c) Informar la direcció general de la policia sobre l’allotjament extra de persones: per protegir la ciutadania cal control.

d) Declaració responsable que la destinació de l'habitatge a ús turístic no està prohibida pels estatuts comunitaris.

e) En el supòsit que s’hagi encomanat la gestió de l’habitatge a un administrador, el document de comunicació a més de tot l’anterior ha de donar:

  • Dades de l’administrador, en tant que es la persona gestora
  • Declaració responsable assegurant que la persona gestora disposa de títol suficient del propietari per a la gestió de l’habitatge.

    f) Recaptar l’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET). Aquest cas significa que el turista en l’habitatge d’ús turístic està obligat al pagament d’aquest impost al final de l’estada. El propietari o l’entitat gestora encarregada haurà de presentar la liquidació davant l’Agència Tributària de Catalunya. 

Font: Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya

Benvolgut propietari, amb el nostre text tens un estat de la qüestió sobre les formes de lloguer més enlla del lloguer tradicional. Per cert, clica aquest enllaç i lloga amb Finques Feliu.