Entrevista amb Andrés Martinez Director de Patrimoni i Lloguers: " 2023 és l'any de la qualitat percebuda pel client ...treballarem per sorprendre'l

17 | 02 | 23
| Marca Feliu
  • Andrés Martinez (Área de operaciones y calidad)

Entrevista amb l'Andrés, fer-les és una manera eloqüent de mostrar que som un equip de persones al teu servei . 

Li cedim la paraula a l'Andrés sense perdre més temps.

 

1.  Finques Feliu (en endavant FF): Com et sents en la teva nova responsabilitat?


Andrés Martínez (en endavant AM): És un repte el gestionar una part tan important del negoci de Feliu, i alhora una responsabilitat que assumeixo amb energia. La gestió de patrimoni ha estat històricament un servei estrella dins de la casa, i l'objectiu és mantenir el nivell de qualitat del servei, adaptant-nos a les necessitats actuals dels nostres clients. Per a això, és essencial oferir proximitat i agilitat, donant-nos suport en les tecnologies que estan al nostre abast.


2. FF: Més enllà dels objectius, Quines qualitats personals vols imprimir al lloc de treball?


AM: El 2023 és l'any de la "qualitat percebuda pel client". Per això, l'equip té un enfocament permanent per a sorprendre el client. Qüestionar-nos les tasques repetitives per a automatitzar-les, comunicar a clients, donar valor al patrimoni, ser àgils amb proveïdors, treballar en equip, tenir focus, gestionar el nostre temps de manera eficient, enfocar-nos a resultats qualitatius i quantitatius són les línies de treball que volem que es vegin reflectides en l'equip.
En línies generals, els trets que m'agradaria imprimir són capacitat d'adaptació al canvi, mentalitat positiva, esperit de millora i superació i generar un clima que propiciï sinergies en l'equip, en projectes o en reptes que sorgeixin.

3. FF: Què demanda avui el client?


AM: A Feliu, per la nostra història, trajectòria, i capacitat d'adaptació al client, nostre *target de client és ampli. Des del punt de vista del volum, tenim des de clients amb un pis a grans patrimonials, passant per grups familiars.

Aquí és evident que la informació i comunicació que cada grup de client precisa és molt diferent, i en Feliu estem orgullosos d'estar a l'altura de cadascun d'ells.
Sí que hi ha aspectes en els quals tots coincideixen són:

- El tracte personal directe

- La confiança, el coneixement de mercat

- L'experiència d'una empresa solvent 

- La claredat

- L'agilitat en qualsevol tipus de consulta o gestió.


És essencial posar al client en el centre de la nostra organització. Això significa que tots els processos estiguin enfocats a oferir-li la màxima transparència i comunicació. Un client content, o un fan de Feliu, és per a nosaltres la millor satisfacció del treball ben fet.


4. FF; Com milloraries la visibilitat del teu treball en xarxes?


AM: La visibilitat en xarxes, o en internet, avui dia és una cosa bàsica. O estàs o no existeixes…
Generar contingut d'interès per als seguidors, tant del sector immobiliari com d'altres temes relacionats, pot ajudar a generar un major '*engagement'.

Des de fa ja alguns anys, el nostre equip de comunicació i màrqueting està realitzant una labor més que interessant en aquest sentit, i estic convençut que això també ajuda al creixement del negoci actual i, sobretot, de futures generacions de propietaris.

Ha estat un plaer contestar!