Deduccions a l'IRPF per impulsar l'eficiència energètica

11 | 04 | 23
| Sector immobiliari
  • Renta 2023

Des de Feliu agraïm la feina de la nostra gestora Tamara Sandía donat que aquest text es basa en un PowerPoint seu. És onze d'abril, comença la campanya de la renda.

Avui estudiarem les tres deduccions a l'IRPF en l'àmbit de l'eficiència energètica. Definim d'entrada aquest concepte: "capacitat d'ajustar el consum amb la nostra necessitat energètica real". Per cert, massa cops la potència contractada d'entrada és excessiva: Finques Feliu recomana revisar-la per no pagar de més.  

Per què s'han aprovat deduccions en aquest àmbit? Perquè la Unió Europea s'ha fixat com a política pública prioritària: arribar al balanç net d'emissions 0 l'any 2050. En aquest enllaç la mateixa institució ens explica què vol dir això.

 

Primera deducció: "disminució del consum dels sistemes de calefacció o refrigeració" 

a) En quin percentatge redueix el consum dur a terme les obres que donen dret a aquesta rebaixa fiscal?

En almenys un 7% (el 7% és el consum que suposa apujar un grau addicional la temperatura).

b) Condicions d'execució de l'obra per tal d'acollir-s'hi:

- Termini d'execució: des del 6/10/2021 fins al 31/12/2023.

- Lloc d'execució: habitatge habitual, llogat o amb expectativa de ser-ho abans del 31/12/2024.

- Data màxima d'expedició dels certificats d'obra: abans de les obres en un màxim de dos anys i després de les obres abans del 01/01/2024.

- Període d'aplicació de la deducció: dins l'any impositiu en el qual s'expedeixi el certificat d'eficiència energètica després de la realització de les obres.

  • Tinc dret a la deducció si el certificat s'expedeix en un període impositiu posterior a aquell en el qual es van abonar quantitats per dur a terme les obres?
  • Sí. T'ho expliquem: en aquest cas la deducció es practicarà al segon exercici. El total deduïble resultarà de sumar les quantitats satisfetes durant l'any d'abonament dels treballs i les de l'exercici posterior en el qual s'expedeix el certificat.

- Percentatge de la deducció: 20% de les quantitats satisfetes.

- Base màxima anual per aplicar-la: 5.000 € anuals, tant quan parlem de tributació individual com conjunta.

 

Segona deducció: "obres per disminuir el consum d'energia primària no renovable"

Aquí s'introdueix el concepte d'"energia primària" te'l definim amb l'ajuda de Repsol: "fonts d'energia que són a la natura i no han estat transformades per l'ésser l'humà".

N'hi ha de renovables (eòlica, solar, etc.) i de no renovables (petroli o gas). La deducció vol fer-nos menys dependents dels combustibles fòssils.

En quin percentatge han de reduir el consum les obres per aplicar-se la rebaixa fiscal? En un 30%.

Puc realitzar una millora alternativa a aconseguir aquest percentatge? I tant. Fer obres per a que el teu habitatge satisfaci els dos graus d'eficiència superiors ("A" i "B").

Condicions d'execució de l'obra per tal d'acollir-se a la deducció:

- Termini d'execució: del 6/10/2021 al 31/12/2023.

- Lloc d'execució: habitatge habitual, llogat per a ús d'habitatge o amb expectativa de ser-ho abans del 31/12/2024.

- Certificats d'eficiència expedits abans de les obres (màxim dos anys) i després de les obres abans del 01/01/2024.

- Període d'aplicació de la deducció: dins l'any impositiu en el qual s'expedeixi el certificat d'eficiència energètica després de la realització de les obres.

Com hem aclarit anteriorment, també tindràs dret a la deducció si el període d'expedició s'allarga.

- Percentatge de la deducció: 40% de les quantitats satisfetes.

- Base màxima anual per aplicar-la: 7.500 € anuals, tant en tributació individual com conjunta.

 

Tercera deducció: "aplicable a edificis predominantment residencials"

En quin percentatge han de reduir el consum les obres per aplicar-se la rebaixa fiscal? En un 30%.

Recorda: també hi ha l'opció de fer obres per transformar el teu habitatge en un que satisfaci els dos graus d'eficiència superiors ("A" i "B").

- Termini d'execució: des del 6/10/2021 fins al 31/12/2023.

- Lloc d'execució: l'habitatge on es duguin a terme les obres ha de ser en un edifici residencial.

- Data d'expedició dels certificats d'eficiència: abans de les obres (màxim dos anys) abans del 01/01/2025.

- Anys d'aplicació d'aquesta deducció: 2021, 2022, 2023 i 2024 d'acord amb les quantitats
satisfetes en cadascun d'ells, sempre que, abans de la finalització del període impositiu en què practiqui la deducció, s'hagués expedit el certificat d'eficiència energètica.

Base màxima anual per aplicar-la: 5.000 € anuals o acumulada de 15.000.

Percentatge màxim de la deducció: 60% de les quantitats satisfetes.

 

Punt final: Quins són els conceptes deduïbles en cada un dels casos analitzats?

És important respondre aquesta pregunta atès que aplicar-nos deduccions a conceptes no previstos pel legislador comporta una sanció del 15% sobre la quantitat rebuda: aquí ho explica centregestor.es

D'acord amb la llei, els conceptes concrets als quals s'aplica la deducció són:

1. Quantitats satisfetes pels treballs finalitzats

2. Accions necessàries per a l'execució dels mateixos:

- Honoraris professionals

 - Costos de redacció de projectes tècnics,

- Direcció d'obres

- Costos d'obres i instal·lacions

- Inversió en equips i materials,

El legislador adverteix que les quantitats procedents d'ajudes públiques no són conceptes deduïbles. La raó és que les deduccions premien una inversió pròpia, per definició, una ajuda pública ve directament dels impostos que tots paguem. Finalment, a les Comunitats de Propietaris només es tindran en compte aquells treballs fets d'acord amb el coeficient de participació.

Per qualsevol dubte addicional a Finques Feliu som a la teva disposició.